دریافت کد گوشه نما
رنـگــ خـدایــی

خدای روزگار نوجوانی ما یک‌جوری بود که بالای همه‌ی نوشته‌های‌مان می‌نوشتیم: هوالمحبوب.
دلم برای آن خدا تنگ شده.

الهے، هم نشین از هم نشین رنگ
مے گیرد.خوشا آن که با تو هم نشین است..
صبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً

دل باید بزرگ باشد. وقتی انسان هدف داشته باشد، هر جا باشد خوب است..

هَر کُجا تو با مَنی مَن خوش دِلَم
اَر بُوَد دَر کُنجِ چاهی مَنزِلَم..

پیام های کوتاه

رنـگــ خـدایــی

مــا را فــدائــیــانـ حــســیــنـ بــیــافــریــنـ

ما از سوختن نمی ترسیم ، که پروانه های عاشق نوریم

 و هرجا که نور ولایت است ، گرد آن حلقه می زنیم

پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان

 از خزائن معنوی آیه مبارکه  " فاستقم کما اُمرت و مَن تاب معک

بر ما تابیده است. و اینچنین آینده از آن ماست.  

والعاقبة للمتّقین

شهید آوینی